Mi v Malackej šošovici sme dicki bili rádzi, že naším prodejcom a naším náščevňíkom je spolu dobre a tak si vlastňe navzájem pomáháme. Že naše mjesto je aj proto o kúčšek lepší a krajší. A víme, že jedno bez druhého nebude dobre fungovat. Tak si to nenechme pokazit volajakím vírusem.  

Tadi nížej najdete spísaních našich spoluobčanú z Malacek a z blískeho okolá, kerí pro svoje živobicí robjá dobré vjeci – vará, pečú, šíjú a bársco inší. A porád, aj prez tú koronu, aj ked ich mockrát z ulice (po kerej aj tak skoro ňigdo nechodzí) neňí moc vidzet. Milí spoluobčané, tadi vidzet sú. 

Kukajte, vibírajte. Pomožme si navzájem.