FAREBNÉ SVETY

 MALACKY · LIBUŠA ČTVERÁKOVÁ

Maľujem snové farebné svety. V tomto zaujímavom období ľudia investujú do iných základnejších potrieb ako je výtvarné umenie, čo je pochopitelné. Momentálne sa tým pádom sa znížil záujem o tvorbu.

Nájsť ma môžete na facebooku.